Reklamační formulář

Reklamační formulář

Obchodní jméno:………………………………………………………………..

Adresa sídla / místa podnikání:…………………………………………………………..

IČO: ………………………………………… ………………………………………….. ….

Zápis: ………………………………………… ………………………………………….. ….

Zastoupení: ………………………………………… ………………………………………….. ….

DIČ / IČ DPH: ……………………………………… ………………………………………….. …….

Telefonní číslo / email: ……………………………………… ………………………………………….. …….

(Dále jen “podnikatel”)

 

Jméno, příjmení, titul: …………………………………….. ………………………………………….. ……..

Adresa bydliště: ……………………………………….. ………………………………………….. …..

Telefonní číslo / email: ……………………………………… ………………………………………….. …….

(Dále jen “spotřebitel”)

 

Tímto u PhDr. Csaba Losonszkí, IČ: 48142093, místo podnikání: Mierová 1449/67, 92401 Galanta, zápis: v rejstříku Okresního úřadu Galanta, č. živ. reg .: 220-30456, reklamuji dole uvedené zboží s uvedeným popisem závad.

Číslo objednávky a faktury: ……………………………………… …………………………….

Datum objednání: ……………………………………….. …………………………..

Datum převzetí zboží: ………………………………………. ……………………………

 

Zboží, které reklamuji (přesný název a kód zboží dle nabídky):

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………….

Přesný popis a rozsah vady zboží, předmět reklamace:

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. .

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ..

 

Požaduji, aby moje reklamace byla vyřízena následujícím způsobem:

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. .

 

V případě požadovaného způsobu reklamace – vrácení kupní ceny:

Přeji si vrátit peníze na bankovní účet: …………………………………… ………………………………………….. …..

 

Přílohy: ………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ….

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………..

 

Svým podpisem potvrzuji správnost údajů.

V …………………………….. dne ………… ……., podpis ….