Reklamační formulář

Reklamačný formulár Cz pdf

Reklamace a vrácení zboží
Formulář stížnosti

PRO PODNIKY:

 

Obchodní název:………………………………………………………………..

Sídlo / adresa provozovny:…………………………………………………………..

ID PODNIKU: ………………………………………… ………………………………………….. ….

Zápis:………………………………………… ………………………………………….. ….

Zastoupení:………………………………………… ………………………………………….. ….

DIC / IČ DPH: ……………………………………… ………………………………………….. …….

Telefonní číslo / e-mail: ……………………………………… ………………………………………….. …….

 

(dále jen “podnikatel”)

 

 

 

PRO OSOBY:

 

Jméno, příjmení, titul: …………………………………….. ………………………………………….. ……..

Adresa bydliště: ……………………………………….. ………………………………………….. …..

Telefonní číslo / e-mail: ……………………………………… ………………………………………….. …….

 

(dále jen “spotřebitel”)

 

 

 

Tímto u

GOMMER s.r.o.
Mierová 1449/67, Galanta 924 01, Slovenská republika

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 52186351
DIC: 2120950359
ČÍSLO DPH: SK2120950359

Listiny uložené ve Sbírce listin Okresního soudu v Trnavě

DIVIZE: S.R.O. Číslo zápisu: 43753 T-ZBL

Níže uvedené zboží s popisem závad reklamuji.

 

Číslo objednávky a faktury: ……………………………………… …………………………….

Datum objednávky: ……………………………………….. …………………………..

Datum přijetí zboží: ………………………………………. ……………………………

 

 

 

Zboží Stěžuji si na (přesný název):

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………….

 

Přesný popis a rozsah vady zboží, která je předmětem reklamace:

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. .

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ..

 

 

 

Žádám, aby byla moje stížnost vyřízena následujícím způsobem:

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. .

 

 

 

V případě požadovaného způsobu reklamace – vrácení kupní ceny:

Přeji si, aby mi byla vrácena částka na můj bankovní účet: …………………………………… ………………………………………….. ……

 

 

 

Přílohy: ………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ….

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………..

 

 

 

Správnost údajů potvrzuji svým podpisem.

 

 

 

V ………………………………….. na ………………., podpis …………………………………..